logo

Zamanın akıcı olmasına bağlı olarak sürekli olarak insan, ve insanın ihtiyaçları da değişmektedir, nitekim buna bağlı olarak değişimle birlikte de aynı zamanda bir gelişimin de oluşumu kaçınılmazdır. Bu eksende günümüz eğitim ve öğretim çalışmalarına baktığımız zaman, sürekli olarak gelişim ve değişime bağlı olmak üzere iki 
Read more