logo

Antalyanın En İyi Dershanesi

Hedefler ve ilkeler doğrultusunda başarıya giden yolda kilometre taşları olarak bu anlayıştan yola çıkarak vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde güçlü hedefler ortaya koyuyor ve bunlara varmak için gerekli her türlü çaba,  girişimini hayata geçirerek hizmet veriyoruz. Ölçme ve değerlendirme, çağdaş eğitim sürecinin ve Antalya’nın en iyi Dershanesi olarakayrılmaz bir parçası oluyor. Bu yüzden her dersin kazanımlarını belirliyor, buna yönelik olarak öğretimi yapılandırıyoruz.  Hemen ardından ölçme ve değerlendirme sistemini kullanarak öğrenilmiş olan ve eksik kalan bilgileri belirliyor, sonuç üzerinden ders planlarını yapılandırıyor, tekrar değerlendirme döngüsü içinde öğrenmenin kontrolünü yaparak sistemin sürekli güncel ve dinamik bir gelişim sürecinde olmasını sağlıyoruz. 

Öğrencilerimizin, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alıyorlar. Antalya’nın en iyi Dershanesi, Antalya ilinde bulunan tüm anne ve babaların çocuklarını, gerek fiziksel koşullar gerekse eğitim açısından, dershanemize kaydettirmek için çaba sarf ettiği görüyoruz.  Tüm alanlarında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık bir şekilde ilerliyor. Dershanemizin duvar ve koridorları kültür ve medeniyet tarihimizin Türk Büyükleri ve İslam Âlimleri hakkında öğrencilerimize ilham ve örnek olan yaşantıları ile ilgili bilgi veren panolarla donatılıyor. Verimli ders çalışma ve isteklendirme, sınav sistemi, sınav kaygısı, üst öğrenim seçenekleri ve meslek seçimi gibi konularda dershanemizde rehberlik servisi aracılığıyla öğrenci ve ailelere yönelik sunumlar yapmaya ve bilgilendirme sağlıyoruz. 

Antalya’nın en iyi Dershanesi olarak rehberlik hizmetlerinde gösterdiği faaliyetler nelerdir?

 Eğitim çalışmaları kapsamında; Öğrencilerimize rehberlik amacıyla Temel Eğitimden başlıyoruz. Verimli ders çalışma ve motivasyon, sınav sistemi, sınav kaygısı, üst öğrenim seçenekleri ve meslek seçimi gibi konularda okulumuzda rehberlik servisi aracılığıyla öğrenci ve ailelere yönelik sunumlar yapıyor,  Antalya’nın en iyi Dershanesi olarak başarımızı öğrenci velilerine hedeflerimizi paylaşmak amacıyla vizyon belgemizi tanıtıcı sunumlar ev ziyaretleri, broşür çalışmalarını yapmayı ve çalışmalarımızı internet sitemizde duyuruyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *