logo

Antalya Dershane

Sınavlara hazırlanmak ciddi hazırlık gerektiren önemli bir husustur. Öğrenciler her dersten belli bir yetkinliğe sahip olmak mecburiyetindedir. Sınavlarda her dersin belli bir ağırlığı bulunmaktadır. Ancak tüm bu ders ağırlıkları içerisinde en büyük paya sahip olan hiç şüphesiz Matematik dersidir. Hangi sınava girilirse girilsin mutlaka bu dersi görmek, soru çözmek gereklidir. Ülkemiz eğitim sistemi incelendiğinde eğitim kurumlarımızda verdiğimiz matematik dersi ne yazık ki öğrenci için iyi bir temel teşkil edememektedir. Devlet okullarımız bu anlamda başarıyı bir türlü sağlayamamıştır. Sadece devlet okulunda aldığı matematik dersi ile iyi bir temel aldığını söyleyen kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Bu sebeple mutlaka her birey devlet okulunda aldığı matematik dersini Matematik kursu ve dershane ile desteklemektedir. Bu kurslara sadece sınava hazırlanan öğrenciler değil örgün öğretimine devam eden öğrenciler de başvurmaktadır. Çünkü bu dersle ilgili eksikliklerinin üzerine yeni konular eklenmeden halledilmesi gerektiği düşüncesindeler. Bu da şu anki eğitim sistemimiz düşünüldüğünde çok mantıklı bir harekettir. Matematik kursu bugün hangi eğitim kademesi için sınav hazırlığı yapılırsa yapılsın başvurulması gereken bir kurstur.

Gerek üniversite sınavı, gerek lise geçiş sınavı, kamu personeli seçme sınavında puan ağırlıklarına bakıldığında bu ders kesinlikle öğrenciler açısından en çok önemsenen derstir. Çünkü bu derse ait soruların az cevaplanması ya da eksik cevaplanması sınavdan başarısız olma anlamını taşımaktadır. Sınav sistemleri incelendiğinde matematik sorusu çözülmeden hiçbir sınavdan başarılı bir sonuç alınamayacağı kesinleşmiştir. Bunun bilincine varan öğrenciler de mecburen Matematik dersine ağırlık vermektedirler. Bu dersle alakalı bir eksiklikleri varsa bunu çabucak kapatmanın yollarını aramaktadırlar. İşte Antalya Dershane öğrencilerin aradığı yolların cevabı olan en basit yoldur. Bu kursları açan işletmeler donanımlı eğitim kadroları kurarak kendilerine başvuran öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermektedir. Dünya genelinde yapılan sınav sonuçlarına göre ülkemiz Matematik başarısı olarak son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkemiz ve eğitim sistemimiz açısından büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi için yapılabilecek en köklü değişim matematik öğretim tekniklerimizin gözden geçirilmesi ve tamamıyla yenilenmesidir. Öğrencilerimizin bu derse ait başarıları ancak bu yolla arttırılabilir.

Öğrenci velileri de yazılı sınav, deneme sınavı vb.yollarla öğrencilerinin matematik dersindeki büyük eksikliklerini görebilmektedir. Bunu fark eden veliler Matematik kursu aracılığıyla çocuklarına destek olmaktadırlar. Çünkü onlar da çocuklarının matematik eksikliklerini gidermeden başarılı olamayacaklarını bilmektedirler. Açılan kursların ve bu kurslara katılan öğrencilerin oranlarına bakıldığında Matematik dersine ait kurslara talep ve katılımın diğer kurslara nazaran iki kat fazla olduğu görülmektedir. Bu da kurslara olan ihtiyacının boyutunun ne denli büyük olduğunu bizlere ve herkese göstermektedir.

Bu makalemizde sizlere “Matematik Kursu” ile ilgili yararlı bilgiler vermeye çalıştık. “Eğitim Danışmanlığı” ile ilgili bilgi almak istiyorsanız şu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *