logo

Antalya Dershane

Zamanın akıcı olmasına bağlı olarak sürekli olarak insan, ve insanın ihtiyaçları da değişmektedir, nitekim buna bağlı olarak değişimle birlikte de aynı zamanda bir gelişimin de oluşumu kaçınılmazdır. Bu eksende günümüz eğitim ve öğretim çalışmalarına baktığımız zaman, sürekli olarak gelişim ve değişime bağlı olmak üzere iki ana eksen üzerinden farklılaşmayı takip etmek ve gelişmek en önemli gerekliliktir. Antalya Dershane olarak bizim dershanemiz işte bu değişim ve gelişimi eğitim ve öğretim bazında en iyi takip ederek gelişen dünyanın ihtiyaçlarına, en iyi şekilde bilgi birikime sahip olarak cevap verecek bireyler olarak öğrencilerini en iyi materyaller ile amaçlarına ulaştırarak hazırlamaktadır.   Nitekim buna bağlı olarak uzun vadede sürekli gelişim ve ilerleyiş bazında çalışan Antalya Dershane olarak bizim dershanemiz her alanda en modern ve yenilikçi dershanedir. 

NEDEN ANTALYA DERSHANE?

Öğrencilerin kazanımlarının amaçlandığı ve bu amaçla hareket edilerek en uygun ortamda eğitimin verildiği Antalya Dershaneleri içinde bizim dershanemiz dış fiziki ortamı kadar iç fiziksel ortam ve rahatlığıyla da göz doldurmaktadır. Fiziki ortamının dışında en önemli olarak yenilikçi, bilgili ve tecrübeleri sınanarak oluşturulan akademik kadrosudur. Yıllarca eğitim öğretim tecrübesi ders vererek alanında mahirleşen öğretmenlerimiz öğrencilerimizin başarıya ulaşmalarında kusursuz bir çalışmanın dışında hiçbir fedakarlıktan kaçmamaktadırlar. Sürekli olarak dershanede hazır bulunarak öğrencilerimizin eğitimsel ihtiyaçlarına cevap ve çözüm aşamasında yardımcı olan öğretmenlerimiz sınava uyumlu sınav ve deneme çözümleri, etüt çalışmaları ve birebir randevu ile eğitimsel eksiklikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaktadırlar. İşte bu durum Antalya Dershaneleri olarak bizim dershanemizi tercih eden öğrencilerimizin istedikleri üniversite ve bölümü kazanmaya, başarıya ulaşmasını sağlamaktadır. her bir eğitimcimizin bir çok sınav sisteminden geçerek öğrencilerinin eksik konusal problemlerini kolaylıkla ders anlatımı esnasında yaptığı denemeler ve soru çözümleri ile anlama tecrübesine sahip olması konusal eksikliklerin giderilerek başarıya ulaşılan engellerin atlatılmasında önem arz etmektedir. İşte bu durum öğretmenlerimizin konu eksikliğinin varlığını hissettiği öğrencilere yoğun ders saatlerinin dışında ek olarak etüt yaparak eksikliklerini tamamlamasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca kaliteli soru çözüm kitapları ve sınırsız kaliteli kaynaklar ile anlaşmalı olarak öğrencilerine hizmet eden Antalya Dershanesi olarak bizim dershanemiz ortaokuldan kalma test çözümünde yaşanan test çözüm eksikliğini tamamlamaya yönelik özel çözümleme ve test yöntem eğitimi dersi vermektedir. Bu eğitim öğrencimizin soru çözüm esnasında hem yeterli bilgi sebebiyle ikilemde kalarak yanlış şıkkı işaretleme ihtimalini en aza indirirken zamanla bol soru çözümü ile birlikte test sorularının bir korku olmaktan çıkarak eğlenceye dönüşmesine katkı sağlamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *