logo

Antalya Dershane

 Günümüzde ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmelerle gittikçe zorlaşan bir hayata uyum sağlayabilmeleri için, devletin fertlerine çeşitli tür ve statülerde, farklı eğitim fırsat ve olanakları sunması gerekiyor.  Her ne kadar özel öğretim de dâhil ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimin en büyük eğitici, destekçi ve sağlayıcısı devlet olsa da, öğrenim düzeyinde de bu hizmeti sağlayan dershanemiz bulunuyor. Antalya dershane hizmeti “gölge eğitim sistemi” olarak da biliniyor ve önceleri öğrencilerin derslerine bir takviye olarak görülen dershanemiz, ilerleyen yıllarla birlikte sınava hazırlığın amaçlandığı kaliteli eğitim anlayış görünümünü alıyor. 

Okullardaki ölçme sistemi ile merkezi sınavlarda kullanılan ölçme sistemi arasındaki farklılık dershane sistemimizin yenilik amacı olan ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Antalya dershane ile yaptığımız çalışmalarda öğrencilerin sınavlardaki başarılarını artırmak amacına yönelik düzenlenmeleri sonucunda eğitimden çok, “sınava hazırlık” odak olarak alarak ve tamamen bu amaca yöneliyoruz. Bu amaçla yenilendiğimiz için kaliteli eğitim anlayışıyla hizmet veriyoruz. İnsanların istekleri ve hayalleri sınırsız olabiliyor. Tek başına hayallerin bir anlam ifade etmediği ve zorlu rekabet koşullarının hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Aynı durum eğitim alanında ve özellikle Üniversite’ye hazırlık sürecinde yaşanmaktadır. Başarılı olmak ve amacımızı gerçekleştirmek için hayal kurmaktan fazlasına ihtiyacımız oluyor. Bu anlamda ‘Sınava Hazırlanıyorum’ doğru ve verimli çalışmanın yöntemleri konusundaki birikimlerimizi ve tecrübelerimizi bu zorlu süreçte öğrencilerimizle paylaşarak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. 

 Ankara Dershane Sistemiyle ilgili olarak talebin artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?  

Dershanehizmeti ile ülkemizde dershanemize talep giderek artıyor. Bunun başlıca nedenleri şöyle aktarabiliriz ki, Antalya dershane eğitiminin hemen her aşamasında dershanemizin kalite bakımından önemli farklılık gösteriyor.  Aynı dershanemizin aynı alanındaki öğrenciler arasında bile öğrenme hızı ve başka faktörlerle farklılıkların olması önemli bir etken oluyor. Öğrencilerin veya ailelerin nitelikli eğitim imkânlarından yararlanarak sosyal statüsü yüksek iş ve meslek sahibi olma istekleri ve bu nedenle kaliteli dershanemizi tercih ve talep etmeleri önem arz ediyor. Bu farklılıklar ve yüksek talep karşısında kademeler arasındaki geçişlerin sınavlara dayalı olarak yapılması rekabeti oluşturuyor. Bunu aşmanın yolu da dershanemizden geçiyor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *